3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 9. Útvonal tervezes


Villamos biztonsági felülvizsgálók továbbképzéseVillamos biztonsági felülvizsgálók továbbképzése

 

Hatósági határozat: BP/0102/1170-1/2023.

 

Érvényességi idő: 5 év

 

Ismertető

A továbbképzés célja, hogy a hatósági jellegű továbbképzést teljesítő személyek a szükséges korszerű műszaki-biztonsági szakmai anyagot sajátítsanak el.
A továbbképzés célja elérése érdekében a továbbképzésen részt vevők ismerjék meg a területre vonatkozó hatályos jogszabályi előírások, érvényes műszaki szabványok követelményeit, különös tekintettel azok változásaira és váljanak képessé a megváltozott szakmai követelmények alkalmazására.
A továbbképzésen érdemben lehetőséget kell adni a résztvevőknek a vonatkozó hatályos jogszabályi és érvényes műszaki szabvány követelmények megismerésére és megértésére.

 

 

Bemeneti feltételek

– A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelménye: a továbbképzés szakterülete szerinti szakképesítés megléte. A továbbképzésre jelentkezők felvételi követelményét a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet 2. mellékletében meghatározott képesítések, vagy más, a szakmai kompetenciák tekintetében azzal egyenértékű képesítések jelentik.
– A továbbképzési igazolás a szakterület szerinti szakképesítést igazoló bizonyítvánnyal együttesen jogosít a továbbképzések szakterülete szerinti műszaki biztonság szempontjából jelentős munkakörök betöltésére.

 

 

 

Jogszabály 2021.09.01-től hatályos szövegezése:

“13/J. A villamos berendezésekhez kapcsolódó, egyes továbbképzési kötelezettségekkel kapcsolatos hatósági jellegű képzésekre vonatkozó eljárási szabályok

24/Q. § (1) A villamos biztonsági felülvizsgáló az ezen alcímben meghatározott, jogszabály alapján szervezett képzés keretében megszerezhető, 5 évenkénti továbbképzéshez kötött, műszaki biztonsági szempontból jelentős ipari képesítés.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott munkakörben foglalkoztatottak képzésének eredményes elvégzéséről a képzést záró vizsga szervezője bizonyítványt, a továbbképzés eredményes elvégzéséről a továbbképzést záró vizsga szervezője továbbképzési igazolást állít ki.
(3) Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló, az erősáramú berendezések felülvizsgálója 5 évenként továbbképzés elvégzésére köteles, mely kötelezettséget az (1) bekezdésben meghatározott továbbképzéssel teljesíti.”