3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 9. Útvonal tervezes


VillanyszerelőOKJ azonosító: 34 522 04, E-000397/2014/A009További képzések


A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni:

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít. A szakképesítéssel rendelkező képes: egyszerű multimédiás és kommunikációs alkalmazásokat kezelni; adatmentést végezni, informatikai biztonsági eszközöket használni; LAN és WAN hálózatokat használni; terveket, műszaki leírásokat olvasni, értelmezni; fém és műanyag munkadarabokat megmunkálni; villamos és mechanikai kötéseket készíteni; kisgépeket, kéziszerszámokat használni a technológiai alapműveleteknél; csatlakozó vezetéket létesíteni; fogyasztásmérő helyet kialakítani; lakás és épület elosztó berendezést szerelni; erősáramú és gyengeáramú alapszerelést létesíteni; épület villamos berendezést szerelni, javítani, karbantartani, kezelését betanítani; világítási berendezést szerelni; szabadvezetéki csatlakozó vezetéket létesíteni az érvényes előírások szerint; kábeles csatlakozó vezetéket létesíteni; víz és tűzzáró kábelátvezetést készíteni; külső villámhárító berendezést szerelni; belső villámvédelmet kialakítani; üzemi ellenőrző méréseket és vizsgálatokat végezni; ipari energia elosztó hálózatot szerelni; ipari elosztó berendezést szerelni, telepíteni; kapcsoló berendezést szerelni, telepíteni; vezérlő- és szabályozó berendezést szerelni, telepíteni; fotovoltaikus berendezést szerelni; ipari villamos berendezést javítani, karbantartani, kezelését betanítani; egyen és váltakozó áramú gépet telepíteni, működtetni.

Betölthető munkakörök

Épületvillany-szerelő
Épületvilágítás-szerelő
Karbantartó villanyszerelő

A képzés megkezdésének feltételei, részletek

Iskolai előképzettség

alapfokú iskolai végzettség /ennek hiányában a képzés megkezdhető a(z) Elektrotechnika-elektronika szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

szükséges

Szakmai követelménymodulok

10007-12 – Informatikai és műszaki alapok
10023-12 – Épületvillamossági szerelés
10024-12 – Villamos gépek és ipari elosztóberendezések szerelése
11497-12 – Foglalkoztatás I.
11499-12 – Foglalkoztatás II.
11500-12 – Munkahelyi egészség és biztonság

 
Érdeklődni lehet a honlapon feltüntetett valamennyi elérhetőségen.