3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 9. Útvonal tervezes


Irodai titkárOKJ azonosító: 54 346 03, E-000397/2014/A005További képzések


A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

Az Irodai titkár számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél (gazdálkodó egységeknél) ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját. A szakképesítéssel rendelkező képes: számítógépes adatbeviteli feladatokat végezni gyorsan és hatékonyan (a tízujjas vakírás technikájával); külső és belső kapcsolatteremtő, kapcsolattartást szolgáló iratokat, leveleket, egyéb dokumentumokat készíteni, szerkeszteni, sokszorosítani; gazdálkodási, vállalkozási alapfeladatokhoz kapcsolódóan levelezést folytatni; táblázat- és adatbázis-kezelési feladatokat végezni, kimutatásokat készíteni; iratkezelési feladatokat végezni (hagyományosan és elektronikus dokumentumkezelő rendszerben); számítógépes ügyviteli programcsomagokat alkalmazni; vezetni és kezelni a szervezet munkaerő-gazdálkodásával kapcsolatos nyilvántartásokat, iratokat; ellátni a feladatkörébe tartozó irodai készletgazdálkodási, reprezentációs feladatokat; ellátni a házipénztár kezeléséhez kapcsolódó feladatokat; ügyviteli munkafolyamatokat szervezni és irányítani; irodatechnikai, információs és kommunikációs eszközöket, berendezéseket kezelni, használni; feladatkörében önállóan PR tevékenységet végezni; megfelelő rangsorolással kapcsolatot tartani munkatársakkal, ügyfelekkel, partnerekkel, külső szervezetekkel magyar és egy idegen nyelven; ügyintézői feladatokat ellátni magyar és egy idegen nyelven; projektfeladatokban részt venni; nyilvántartásokat vezetni; leíró feladatokat végezni magyar és egy idegen nyelven; jegyzőkönyvet vezetni, jelentéseket, statisztikákat készíteni; gyorsírással rövid jegyzeteket készíteni; szervezeten belüli és kívüli rendezvényeket, programokat szervezni magyar és egy idegen nyelven.

Betölthető munkakörök

Iskolatitkár / Óvodatitkár / Szerkesztőségi titkár / Színházi titkár / Adminisztrációs ügyintéző / Bírósági adminisztrátor / Szállodai adminisztrátor / Tanszéki adminisztrátor / Ügyészségi adminisztrátor / Gépíróasszisztens / Számítógépes szövegszerkesztő / Munkaügyi ügyintéző / Személyzeti adminisztrátor / Emberierőforrás-ügyintéző / Humánerőforrás-ügyintéző / Humánpolitikai ügyintéző / Iktatásirányító / Irodai ügyvitel-irányító / Irodakoordinátor / Titkárságvezető / Irodavezető / Személyi titkár / Projektmenedzser-asszisztens

A képzés megkezdésének feltételei, részletek

Iskolai előképzettség

érettségi bizonyítvány

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

szükséges

Szakmai követelménymodulok

10066-16 – Gazdálkodási alapfeladatok

12082-16 – Gépírás és irodai alkalmazások

12083-16 – Gyorsírás

12084-16 – Üzleti kommunikáció és protokoll

10072-16 – Rendezvény- és programszervezés

12085-16 – Titkári ügyintézés gyakorlata

11554-16 – Irodai szakmai idegen nyelv

11498-12 – Foglalkoztatás I. (érettségire épülő képzések esetén)

11499-12 – Foglalkoztatás II.

Érdeklődni lehet a honlapon feltüntetett valamennyi elérhetőségen.