3100 Salgótarján, Bajcsy-Zs. út 9. Útvonal tervezes


Hulladékgyűjtő- és szállítóOKJ azonosító: 25 851 01, E-000397/2014/A023További képzések


A képesítés megszerzésével az alábbi feladatokat tudod ellátni

A hulladékgyűjtő és -szállító alapvető feladata a hulladékok keletkezésének helyéről a gyűjtő, feldolgozó, vagy felhasználó telepére történő hulladék-továbbítás. Munkavégzése során köteles a hulladék gyűjtésére, a rakodási helyekre, a közlekedés szabályaira, valamint ezekkel összefüggésben lévő munka- és tűzvédelmi előírásokra tekintettel lenni, azokat a biztonságos munkavégzésnek megfelelően betartani.

A részszakképesítéssel rendelkező képes: a különféle méretű hulladéktároló edényzet biztonságos mozgatására; a hulladékfajták szerinti kézi ürítés szabályszerű ellátására; gondoskodni a rakodási és biztonsági előírások betartásáról; kezelni a különböző típusú hulladékgyűjtő- és szállító gépek berendezéseit; betartani a hatósági és munkahelyi előírásokat; biztosítani a hulladék környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gyűjtését; együttműködni a gépjármű vezetőjével; ellátni a hulladék átadásával kapcsolatos feladatokat; földeríteni és felismerni a különböző veszélyforrásokat; ellenőrizni az egyéni és a kollektív védőeszközök meglétét és állapotát; közreműködni a haváriák következményeinek felszámolásában.

Betölthető munkakörök

Kuka-tömörítő (pormentes) szemétgyűjtőgép-kezelő / Félpormentes szemétgyűjtőgép kezelője / Cseretartályos szemétgyűjtő- gép kezelője / Rakodó szemétszállító / Szemeteskocsin felöntő

A képzés megkezdésének feltételei, részletek

Iskolai előképzettség

alapfokú iskolai végzettség /ennek hiányában a képzés megkezdhető a(z) szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában/ érettségi bizonyítvány nem igényel befejezett iskolai végzettséget

Egészségügyi alkalmassági vizsgálat

szükséges
 
Szakmai követelménymodulok

10867-16 – Hulladékgyűjtés és -szállítás

Érdeklődni lehet a honlapon feltüntetett valamennyi elérhetőségen.